Okres produkcji       1972–1981

Okres produkcji       1980–1988

Okres produkcji       1987–1996

Okres produkcji       1995–2003

Okres produkcji       2003–2010

Okres produkcji       2010–2017

Okres produkcji       od 2017