Okres produkcji       1999–2006

Okres produkcji       2006–2013

Okres produkcji       2013–2018

Okres produkcji       Od 2018