Instrukcja instalacji

INPA

Do prawidłowego działania oprogramowania INPA i dodatkowych programów dołączonych w pakiecie niezbędny jest komputer z systemem operacyjnym Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10,Windows 11 program 7Zip oraz min. 10 GB wolnego miejsca na dysku.

Przy instalacji oprogramowania, proszę stosować się do zalecień z instrukcji aby wszytsko działało jak należy . Jeśli nie chcesz bawić się kodowaniem , korki z Bazami SP Daten możesz pominąc , jest ci to nie potrzebne .

Zalecam pobrać sobie wszytskie pliki w jedno miejsce

Po instalacji programu 7ZIP , pobierz i wypakuj INPA 5.06F

Kliknij prawym przyciskiem myszy na Setup.exe > Właściwości > Zakładka „Zgodność”. Zaznacz ptaszkiem checkboxa „Uruchom ten program w trybie zgodności z”. Zostaw zaproponowaną przez system opcję i zapisz zmiany klikając w Zastosuj i Ok;

Kliknij raz jeszcze prawym przyciskiem myszy na Setup.exe > Uruchom jako administrator. W tym momencie rozpocznie się właściwa instalacja oprogramowania.

Wybierz język angielski i kliknij OK, w oknie, które się pojawi kliknij Next.

 Następnie zakceptuj regulamin zaznacz „I accept the agreement” i Next

Okno z kilkoma informacjami od producentów, gdzie wspominają jakie składniki zostaną zainstalowane itd. Kliknij Next

System pokazuje listę instalowanych komponentów. Tutaj powinny być zaznaczone wszystkie opcje POZA drugą. Kliknij Next

Następnie system zapyta o lokalizację instalacji Ediabas, ścieżka jaka powinna być ustawiona to: C:\EDIABAS a następnie kliknij Next

Nastepnie system zapyta o lokalizację instalacji WinKFP i NCS, ścieżka jaka powinna być ustawiona to: C:\EC-APPS\NFS a następnie kliknij Next

Nastepnie system zapyta o lokalizację instalacji Inpa, ścieżka jaka powinna być ustawiona to: C:\EC-APPS\Inpa a następnie kliknij Next

Następnie system zapyta o lokalizację instalacji NCS-Expertentool, ścieżka jaka powinna być ustawiona to: C:\NCSEXPER a następnie kliknij Next

W kolejnym oknie kliknij Next

Teraz system zapyta, czy chcemy wykonać kopie zapasową plików. Odznacz obie opcje z Data backup. Pozostałe dwie w 

Additional icons zostaw zaznaczone i kliknij Next

W okienku, które się pojawiło z listy rozwijanej wybierz STD-OBD i kliknij Next

z listy rozwijanej wybierz port COM1 oraz zaznacz niżej checkboxa przy USB to serial adapter i kliknij Next

Następnie kliknij Instal

Po zakończonym procesie instalacji system zapyta, czy chcesz zrestartować komputer. Zaznacz „No, I will restart the computer later”;

Kolejnym krokiem w instalacji jest uzupełnienie brakujących plików i folderów. W tym celu kliknij dwukrotnie na plik nazwany „Aktualizacja” znajdujące się w katalogu Inpa 5.06 F który pobrałeś na poczatku.

Jeżeli nie wiesz który to plik możesz pobrać go poniżej.

Upewnij się, że zaproponowany przez system Folder docelowy to C:\ [wszystko co jest za C:\ należy usunąć]]. Jeżeli tak nie jest popraw to i kliknij Wypakuj

W oknie, które wyskoczy instalator zapyta czy podmieić pliki , kliknij Wszystkie

I teraz ważna kwestia jeśli nie chcesz korzysztac z programu NCS Expert , to Bazy SP-Daten cię nie interesują i mozesz pominąć ten krok

Bazy SP-Daten

Po instalacji programów z wcześniejszego kroku na pulpicie powinny pojawić się skróty do programów takich jak INPA, Ncs Expert, WinkFp, Tool32, Bmw Coding Tool, Ncs Dummy. W niektórych przypadkach brakuje skrótów do Coding Tool, Ncs Dummy. Można znaleźć je w lokalizacji C:\NCSEXPER (NCSdummy.exe) oraz C:\NCSEXPER\Z BMW Coding Tool v240 (BMW Coding Tool.exe). Kliknij na nie prawym przyciskiem myszy i Utwórz skrót na pulpicie.

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na Bmw Coding Tool.exe > Właściwości > Zakładka „Zgodność”. Zaznacz ptaszkiem checkboxa „Uruchom ten program w trybie zgodności z”. Zostaw zaproponowaną przez system opcję i zapisz zmiany klikając w Zastosuj i Ok

Uruchom program Bmw Coding Tool.exe klikając prawym przyciskiem myszy > Uruchom jako administrator

W prawym górnym rogu kliknij na Select SP-source

W oknie, które pojawiło się wybierz lokalizację z pobranym folderem z plikami sp-daten, przykładowo E39, zaznacz go i potwierdź przyciskiem OK

Następnie kliknij na przycisk Update SP-daten

Program spyta, czy chcesz zrobić backup obecnych plików. Można to pominąć klikając w przycisk NO , ale nie zalecamy.

Gdy aktualizacja dobiegnie końca przyciski zrobią się ponownie aktywne, a nad oknem dialogowym zobaczysz informację [X files updated]

Następnie kliknij na Update WinKFP

Program ponowniezapyta czy wykonać backup, możesz odrzucić pytanie o backup klikając na przycisk NO ale nie zalecamy.

Po poprawnej aktualizacji przyciski zrobią się ponownie aktywne, a nad oknem dialogowym zobaczysz informację [X files updated];

Jeżeli chcesz móc diagnozować różne modele BMW to powyższe kroki aktualizacji wykonaj osobno dla każdego SP-Daten (E36,E46,E39,E60,itd…)

poprawka w rejestrze

Następnie nalezy wykonać poprawke w rejestrze , i to już jest nastepny krok który tyczy się wszytskich.

Wypakowujemy  archiwum RegisterSerialPort.rar

Dwukrotnie klikamy na wypakowany plik RegisterSerialPort.reg za pomoca programu 7ZIP oraz akceptujemy informację pokazaną przez system Windows.

Zmiana języka

Ważne !!! Zmiana językowa dotyczy jedynie menu głównego i podmenu (język polski), a także reszty programu (język angielski). Opisy błędów i część opcji może zostać w języku Niemieckim.

Wypakowujemy wcześniej pobrane archiwum INPA_PL.rar lub pobieramy spolszczenie.

Kopiujemy całą zawartość folderu INPA_PL (EC-APPS oraz INPA) i wrzucamy bezpośrednio na dysk C:\. Nie kopjujemy zawartości , tylko poprostu zaznaczamy oba foldery i kopjujemy je całe .

Program poinformuje, że w wybranej lokalizacji znajdują się już takie pliki i foldery. Potwierdzamy zamianę wszytskich plików.

Po zakończeniu kopiowania plików , należy zrestartować komputer.

Przypominamy że Inpa działa tylko z przewodami BMW+K-DCAN